Rozdzielnice

Prace naprawcze w sali wiejskiej

Kolejne zlecenie nasza firma otrzymała od Pani sołtys na przeniesienie rozdzielnicy głównej w inne miejsce oraz naprawienie uszkodzonego kabla zasilającego. Po wstępnej diagnozie mieliśmy przypuszczenia, iż kabel uszkodzony jest nie w ziemi a w elewacji

zobacz więcej

Zmiana licznika 1-fazowego na 3-fazowy

Zostaliśmy poproszeni przez właściciela remontowanego mieszkania o zmianę licznika z jedno na trzy fazowy.Po konsultacji z ENEA OPERATOR i sprawdzeniu planów budynku oraz możliwości przyłączeniowych dostaliśmy pisemną zgodę na zmianę sposobu dostarczanej energii z jedno

zobacz więcej

Wymiana spalonych zabezpieczeń w solarium

Na nasz numer alarmowy 505567605 zadzwonił właściciel solarium, który wstępnie nakreślił nam schemat działań, wymiana zabezpieczeń, które się przegrzały i przestały działać. Po szybkiej diagnozie potwierdziliśmy przypuszczenia właściciela obiektu

zobacz więcej

Upalone zero i poprawa estetyki rozdzielnicy

Dostaliśmy zgłoszenie do awarii prądu w mieszkaniu. Po przybyciu na miejsce rozpoznaliśmy tzw. “upalone zero” przez brak przeglądów okresowych rozdzielnicy. Śruba na szynie głównej przewodu neutralnego była poluzowana co doprowadziło do upalenia się

zobacz więcej