Podczas wykonywania prac przez zewnętrzną firmę, która wykonywała przyłącze światłowodu do budynku laboratorium, doszło do uszkodzenia przewodu (mostek między gniazdami) w posadzce co spowodowało zadziałanie zabezpieczenia różnicowego w skutek czego w kilku gniazdach zabrakło prądu.
Nasze działania polegały na zlokalizowaniu uszkodzonego przewodu, wyłączeniu go z obu gniazd oraz położenie nowego odcinka między gniazdami ( za zgodą kierownika obiektu ułożony w korycie teletechnicznym).